Forside

Mødet med Formanden Damtoften II og deres advokat vedrørende ejerskab af matrikel 3RH (Padborgvej)

Notat_møde_DamtoftenII

Dokumentsamling_Padborgvej

Vi har nu endeligt fået godkendt skødet via Landmåleren. Så vejen er nu vores.

Da vi ikke kan eje noget i fællesskab er vejen tinglyst/bogført på rækkehusenes første rækkehus (sådan lå det også i de gamle fysiske tingbøger i Teknisk Forvaltning)

Fjernvarme

Halvdelen af alle matrikler (dem der skal tilsluttes via stikledning) har fået et brev om et fjernvarmeprojekt, der skal sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Der er høringsfrist 6 oktober. Vi vil afholde et informationsmøde om fjernvarmeprojektet snarerst, inden deadline.

Der er ikke tilslutningspligt. Se kopier af dokumenter.