Forside

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I VEJLAGET PADBORGVEJ

 

Du/I inviteres hermed til årets generalforsamling i Vejlaget Padborgvej

d. 7 februar 2019 kl 19:00.

Mødet afholdes på

Rødovregård

Kirkesvinget 1

2610 Rødovre

i lokalet ’Vognporten’, og vi byder naturligvis på sodavand, øl, kildevand og lidt lækkerier af den sukkerholdige slags.

Dagsorden for mødet er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Vedtagelse af medlemskontingenter og gebyrer.
  7. Valg af bestyrelse: formand, bestyrelsesmedlem, kasserer, 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Foreningens medlemmer kan fremsende forslag til bestyrelsen om dagsorden eller et dagsordens punkt på en kommende generalforsamling indtil 14 dage før afholdelsen. Et sådant forslag skal være ledsaget af en begrundelse.

Du/I vil modtage en kopi af årsregnskabet i slutningen af januar i din/jeres brevkasse.

Vi håber, at se så mange af jer som muligt, og ser frem til et godt møde.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i Vejlaget Padborgvej

Bo Marott Hansen (Formand, nr. 31), Philippa Collins (Bestyrelsesmedlem, nr. 7) & Tanja Villumsen (Kasserer, nr. 1)

Regnskab 2018:

Regnskab 2018_til udsendelse

Information vedrørende projektet på Damhus Boulevard

Informationsbrev – Damhus Boulevard

Plan_Damhus_B

Mødet med Formanden Damtoften II og deres advokat vedrørende ejerskab af matrikel 3RH (Padborgvej)

Notat_møde_DamtoftenII

Bestyrelsens aktivitetsliste eller protokol:

http://padborgvej.org/aktivitetsliste_padborgvej_2018-2/