Mærkedatoer

Mærkedatoer

Kronologi over mærkedatoer i vejlauget historie

Dato Begivenhed
2010 sommer Opsætning af nye gadelamper, og nedgravning af luftkabler
   
22. marts 2004 Elforeningen nedlægges
2000 (Febuar) Vedtagelse af Vejlaugets nye vedtægter
20. februar 1978 E.W. Pedersen (tidligere formand) udnævnes til æresmedlem og fritages for kontingentbetaling
7. november 1969 Domskendelse i Rødovre retskreds. vedr. “det grønne område” vindes af Vejlauget
26. februar 1969 Vedtagelse af vedtægt for Vejlaget “Padborg” Rødovre
10. juni 1942 Tinglysning af dekleration vedr. Damstokkene
   
9. april 1935 Tinglysning af deklaration vedr. Damparken A/S
15. maj 1934 Indgåelse af kontrakt med Tømrermester Christian Engelbrecht-Petersen vedr. byggeri af mure, døre og garageporte.
21. august 1930 Stiftelse af “vejlaget Padborg”, det første vejlaug.
12. December 1928 Vedtagelse af deklaration for Padborgvej
15. august 1921 Vedtagelse af deklaration vedr. ustykning
25. november 1907 Salg af jorden fra P. Christiansen til Hendriksholm A/S