Vejlagets beføjelser

Vejlaugets beføjelser

I grove træk beskæftiger Vejlauget sig med vedligeholdelsen af Padborgvej sammen med Damstokkene (etagebyggeriet som vender ud mod Padborgvej), samt bagvejen sammen med Damtoften II (boligblokken som indeholder Netto).

Derudover står vejlauget også for vedligeholdelsen af kloakerne, men ikke vand og el ledninger.

Vejlauget er dermed ikke en grundejerforening, som kan opsætte regler for huse og havernes udseende. Dog forsøger Vejlauget at koordinere ønsker, og kommer med opfordringer når der er diskussionsemner på vejen.

Bagvejen:

Ved det sidste vejsyn i 1991 blev det aftalt mellem Vejlauget og Damtoften II, at Vejlauget vedligeholder den grusbelagte del af vejen, men Damtoften II vedligeholder den asfalterede del (udfor garagerne og parkeringspladsen ved bagsiden af Netto).

Padborgvej:

Padborgvej ejes 50% af ejerne i rækkehusene og 50% af Foreningen for Socialt boligbyggeri Afd. Damstokkene

Derudover findes der en deklaration vedr. det grønne område fra 1942, som kan læses under Deklarationer