Privat fællesvej?

Privat fællesvej?

Selve vejen Padborgvej er en privat fællesvej.

Dette betyder, at vejen er åbne for offentlig trafik, men at grundejerene, der har grunde op til Padborgvej, er ansvarlige for vejens vedligeholdelse. Dermed er det beboerne på Padborgvej, der skal betale for at at vejen er i en ordentlig stand, renholdt og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne. Det er også grundejerne, der skal sikre, at vejen er forsynet med forsvarligt afløb.

Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvordan og hvor meget en privat fællesvej skal vedligeholdes og istandsættes. Kommunalbestyrelsen kan enten pålægge de enkelte grundejere at holde vejen ud for deres egen ejendom eller beslutte, at hele vejen skal istandsættes som et samlet arbejde.

Vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter ved et samlet arbejde fordeles således at halvdelen betales af rækkehusene, og halvdelene betales af Damstokkene.

Love for private fællesveje

Kommunen er vejmyndighed for de private fællesveje, og de private fællesveje administreres i henhold til Lov om private fællesveje. Hele lovgrundlaget er dog en del mere omfattende og omfatter følgende:

Om privatvej:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=117191

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133243

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=133244

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=133981

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=126304

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=8547