Kontingent

Til Vejlaget medlemmer

Som det vil fremgå af referatet, når det foreligger, blev det på generalforsamlingen i Vejlaget afholdt d. 23 marts besluttet at fastsætte kontingentet i 2015 til 1000 kr. pr. ejendom.

I bedes derfor snarest belejligt og senest 30. april indbetale beløbet på Vejlagets konto i Nordea:

reg. nr. 2132; kontonr. 3494 315 466.

Har I ikke netbank, så bedes I indbetale beløbet kontant til mig.

Med venlig hilsen

Per Kühlmann

Kasserer